Fagfaglig

Demand

Fagfaglig
Robotterne kommer! – også i børnehaven. Jari Due Jessen fortæller om leg og læring med digital....

Demand

Elev
Som elevorienteret materiale oplæser Özcan Ajrulovski dele af sin digtsamling ”Jeg vågner op so....

Demand

Fagfaglig
Maria Damlund har været med til at tilrettelægge undervisningen i teknologiforståelse sammen med ....

Demand

Fagfaglig
Maria Damlund har været med til at tilrettelægge undervisningen i teknologiforståelse sammen med ....

Demand

Dagtilbud
Lær at fortælle gode historier, med Anette Wilhjelm Jahn fra Måle Fortælleteater www.maalefor....

Demand

Fagfaglig
Co-teaching er en velafprøvet og videnskabeligt dokumenteret samarbejdsmetode, der har til formål ....

Demand

Fagfaglig
Bliv klar til de skriftlige prøver i Dansk med Birgitte Therkildsen. Birgitte giver lærerne styrke....

Demand

Fagfaglig
Bliv klar til de mundtlige prøver i dansk med Birgitte Therkildsen. Birgitte giver lærerne overbli....

Demand

Fagfaglig
Konkrete ideer og tiltag, der sætter fokus på skrivning som en proces. Eksempler på arbejdet med ....

Demand

Fagfaglig
Der skal være en rød tråd i skrivearbejde, og på mellemtrinnet skal eleverne møde mange forskel....

Demand

Fagfaglig
Inspirationskursus om Nærmiljøet i historieundervisningen - hvorfor og hvordan? I samarbejde med C....