STEM

Demand

Programming
It-udvikler Benjamin Rotendahl hjælper dig med at programmere med og for børn. Kom i gang med prog....

Demand

Fagfaglig
Robotterne kommer! – også i børnehaven. Jari Due Jessen fortæller om leg og læring med digital....

Demand

Pædagogiskledelse
Loni Bergqvist | Introduction to Project Based Learning....

Demand

Fagfaglig
Maria Damlund har været med til at tilrettelægge undervisningen i teknologiforståelse sammen med ....

Demand

Fagfaglig
Maria Damlund har været med til at tilrettelægge undervisningen i teknologiforståelse sammen med ....