Leder

Demand

Pædagogiskledelse
Dansk som andetsprog for ledelsesteamet. Formålet er at pege på ledelsens rolle i forhold til at s....

Demand

HR
Denne uddannelse er designet til at give dig et stærkt fundament i læren om Enneagrammet og i fors....

Demand

Lærer
Frans Ørsted Andersen Mit navn er Frans Ørsted Andersen. Jeg er lektor, PhD (betyder forsker) på ....

Demand

Lærer
Mie Askjær Midtgaard Indehaver af Ordblindetalent - dags - og ugekurser for ordblinde. Foredragshol....

Demand

Fagfaglig
Robotterne kommer! – også i børnehaven. Jari Due Jessen fortæller om leg og læring med digital....

Demand

Lærer
Brian Degn Mårtensson fortæller hvad begrebet specialdidaktik dækker over, hvorfor forståelsen e....

Demand

Distance læring
Kristian Koch | Sådan holder du effektive online møder....

Demand

Elev
Excel kursus for skoleledere, lærere og pædagoger. Med LearnUPs Office 365 kurser lærer du, hvord....

Demand

Elev
Microsoft Teams kursus for skoleledere, lærere og pædagoger.....

Demand

Elev
Microsoft Office 365 - OneNote for undervisere....

Demand

Elev
Microsoft Office 365 - Word for undervisere....

Demand

Pædagogiskledelse
Loni Bergqvist | Introduction to Project Based Learning....