Ordblinde i klassen

Mie Askjær Midtgaard

Indehaver af Ordblindetalent – dags – og ugekurser for ordblinde.

Foredragsholder på skoler for ordblinde børn, forældre, lærere, ledelse.

Workshops om LST og inklusion af ordblinde elever – specielt for lærere.

Læs mere på https://www.ordblindetalent.dk/

Facebook – https://www.facebook.com/ordblindetalent

Instagram – https://www.instagram.com/ordblindetalent/

LinkedIn – https://www.linkedin.com/in/mie-askj%C3%A6r-midtgaard-67124864/

 

1
Hvad er ordblindhed
10 min
2
Sådan lykkes den ordblinde elev
11 min
3
Spot en ordblind
7 min
4
Tre trin til at få eleven med i undervisningen
8 min
5
Læse- og  skriveteknologi
19 min
6
Læse og  skriveteknologi
9 min
7
Læse og skriveteknologi
13 min
8
Ordblindhed set med elevens øjne
3 min
9
Hvad har vi lært
6 min
10
Klar, parat, start
2 min
11
FAQ
5 min