Growth mindset

Engelsk | James Nottingham | Carol Dwecks forskning har vist, at vi alle har ubevidste opfattelser af begreber som intelligens, evner, personlighed osv. Omtrent halvdelen af os har fikserede indstillinger til vores intelligens og kobler vores succes til medfødte, naturlige evner eller talent – og vores manglende succes til mangel på samme. Den anden halvdel af os har formbare og mere dynamiske indstillinger til vores intelligens og kobler vores succes til faktorer som indsats, anvendelse og færdigheder, og manglende succes ses som foranderlig: Vi må arbejde endnu hårdere, anvende bedre strategier, søge nødvendig hjælp osv.

Omtrent 15 procent af os befinder os et sted imellem de to eller skifter mellem dem, når konteksten ændres – for eksempel med en fikseret tilgang i forhold til vores matematiske evner og en overbevisning om, at vi kan udvikle vores svømmefærdigheder.

James Nottingham fra Challenging Learning, omsætter teorierne til en pædagogisk praksis

Enrolled : 3 students
Lectures : 1

1
Growth mindset
41 min