Dansk som andetsprog – Ledelsen

Kursus om dansk som andetsprog for ledelsesteamet. Formålet med dette kursus er at synliggøre ledelsens rolle i forhold til at sikre de tosprogede elevers undervisning i dansk som andetsprog. Hvad er “need to know” i forhold til basis- og supplerende dansk som andetsprog, og hvad er godt at vide når man, som leder, skal understøtte sine medarbejdere med arbejdet indenfor faget. Der gives også forslag til, hvordan I nemt kommer i gang med en sprogstrategi.

Enrolled : 8 students
Lectures : 6

1
Skoleledelse og DSA
7 min
2
Basis og supplerende
7 min
3
Forskning og data
3 min
4
Afdækning, vurdering og udvikling
5 min
5
Hvad har vi lært
2 min
6
FAQ
5 min