Book
(You need to be logged in to book an instructor)
Image Description 3 Kurser

Klaus Eusebius Jakobsen

Mit navn er Klaus Eusebius Jakobsen- jeg er cand. mag i historie og samfundsfag fra Københavns Universitet- og jeg har en karriere som leder inden for gymnasieverdenen. Jeg var ansat på Rønne Statsskole i 10 år som lektor og vicerektor, som rektor på Bagsværd Kostskole i andre 10 år og i 23 år som rektor på Herlufsholm Kostskole. Jeg fratrådte det job for 3 år siden, jeg arbejder nu  selvstændigt med konsulent opgaver for især gymnasieskoler, er bestyrelsesformand i et par besty

Mit navn er Klaus Eusebius Jakobsen- jeg er cand. mag i historie og samfundsfag fra Københavns Universitet- og jeg har en karriere som leder inden for gymnasieverdenen. Jeg var ansat på Rønne Statsskole i 10 år som lektor og vicerektor, som rektor på Bagsværd Kostskole i andre 10 år og i 23 år som rektor på Herlufsholm Kostskole. Jeg fratrådte det job for 3 år siden, jeg arbejder nu  selvstændigt med konsulent opgaver for især gymnasieskoler, er bestyrelsesformand i et par bestyrelser indenfor uddannelse, er tilsynsførende ved 5 private grundskole og er endelig viceborgmester i Næstved. Jeg vil kunne give strategisk funderede overvejelser, som trods alt kan være med til at sikre nogle gode rutiner også til fremtiden.

Courses taught by Klaus Eusebius Jakobsen

5 Lektioner
00:39:10 Timer
999 kr
4 Lektioner
00:30:24 Timer
999 kr
4 Lektioner
00:30:56 Timer
999 kr