Book
(You need to be logged in to book an instructor)
Image Description 1 Kurser

Mie Askjær Midtgaard

Mie Midtgaard er lærer og læsevejleder, med erfaring fra både privat- og folkeskole. Det særlige fokus på de ordblinde bliver i dag brugt i driften af virksomheden 'Ordblindetalentet', som leverer dags - og ugekurser for ordblinde. Mie er tillige foredragsholder på skoler for ordblinde børn, forældre, lærere, ledelse. Workshops om LST og inklusion af ordblinde elever - specielt for lærere.

Courses taught by Mie Askjær Midtgaard

11 Lektioner
01:33:04 Timer
999 kr