21 Lektioner
|
1t 4m
|
Begynder

Metoder til undervisning af børn og voksne er en samling af motiverende metoder til undervisning af unge og voksne. Bliv inspireret til at prøve nogle af disse metoder - også selvom du har styr på dit fag eller helt ny i faget.

10 Lektioner
|
33 min
|
Begynder

Almen dannelse er et omdiskuteret begreb. Gang på gang bliver det erklæret for støvet, overflødigt eller endda skadeligt for dernæst at genopstå som det afgørende fænomen for skolen, kulturen og endda hele menneskeheden.

6 Lektioner
|
1t 37m
|
Begynder

Læseindlæring i børnehaveklassen og 1. klasse

7 Lektioner
|
1t 25m
|
Begynder

11 Lektioner
|
33 min
|
Begynder

Det er vigtigt, at eleverne får mestringsoplevelser i det faglige læringsrum, men det er også vigtigt, at eleverne bliver udfordret på trods af forskellige forudsætninger og målsætning.

5 Lektioner
|
38 min
|
Begynder

Online forløb om konspirationsteorier for lærere og elever/studerende. Hvad er konspirationsteori, hvordan ser det ud rent historisk, hvorfor spreder det sig så meget under corona pandemien, og hvad er forskellen på en sjov/harmløs teori og en der er skadelig for dig selv og andre.

20 Lektioner
|
1t 2m
|
Begynder

Online seksualundervisning for elever og studerende med sexolog Tine Nielsen.

7 Lektioner
|
2t 2m
|
Begynder

Introduction to SDGS - The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations. Learn more about the goals and learn how to work with them in your organization, classroom and project.

6 Lektioner
|
42 min
|
Begynder

Digitale krænkelser er et fænomen i hastig udvikling i en tid, hvor alle med en smartphone i hånden kan dele sig selv eller andre med ét enkelt klik.

6 Lektioner
|
25 min
|
Begynder

Hvordan skruer man ned for kødet og undgår dybe panderynker og hængemuler? Hvordan gør man undervisningen i madkundskab spændende for elever for en lav budget?

5 Lektioner
|
27 min
|
Begynder

Mere bæredygtighed i køkkenet uden at det koster en krone

25 Lektioner
|
1t 59m
|
Begynder

Det overordnede formål med kurset er at dele konkrete værktøjer og erfaringer med PBL, som kan bruges i din egen praksis, både på lærer- og ledelsesniveau.

1 Lektioner
|
0 seconds
|
Begynder

21 corona venlige aktiviteter egnet til undervisning, leg og team building, der kan downloades som pdf og printes.

9 Lektioner
|
3t 28m
|
Begynder

Hvad kan de nationale test egentlig bruges til? Kurset giver en grundig gennemgang af brugen af data i folkeskolen fra forskellige kilder med fokus på data fra de nationale test

5 Lektioner
|
30 min
|
Begynder

Overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelse - hvad siger jeg? Karriere og klasserum - hvad gør jeg? Få gode råd til karrierelæring i både teoretisk og praktisk forstand.

7 Lektioner
|
40 min
|
Begynder

Lisbeth Hædersdal fra “Sprog i Fokus” fortæller om dansk som andetsprog Basis. Formålet med dette kursus er at tydeliggøre, hvornår en tosproget elev har brug for basisundervisning i dansk som andetsprog, og hvornår eleven overgår til dansk som andetsprog supplerende og almen- undervisning.

11 Lektioner
|
41 min
|
Begynder

Robotterne kommer! – også i børnehaven. Bliv klogere på leg og læring med digital teknologi - hvad skal vi eksempelvis være særligt opmærksomme på for at opnå skabende og kreative processer?

8 Lektioner
|
57 min
|
Begynder

Hvordan laver vi motiverende undervisning? Kurset giver både overblik over motivationsfeltet i skoleforskningen og indsigt i værktøjer til at skabe motivation i undervisningen.

7 Lektioner
|
31 min
|
Begynder

Bliv klar til de skriftlige prøver i Dansk med Birgitte Therkildsen. Birgitte giver lærerne styrke i deres danskfaglige arbejde, at formidle inspiration, ideer og fakta om fagets indhold og form. Få overblik, lær mere om kravene, del prøverne op, gennemgå kontekst og anvendelse af informationer fra internettet.

9 Lektioner
|
39 min
|
Begynder

Bliv klar til de mundtlige prøver i dansk med Birgitte Therkildsen. Birgitte giver lærerne overblik og styrke i deres danskfaglige arbejde frem mod de mundtlige prøver. Få inspiration, ideer og fakta om prøvens indhold og form og give ideer til, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen konstruktivt frem mod prøven.

9 Lektioner
|
25 min
|
Begynder

Hvordan arbejder man med matematisk opmærksomhed, når der også er så meget andet man skal nå? Det handler om at tage udgangspunkt i børnenes hverdag og daglige aktiviteter - og ikke indføre "skolematematik" i børnehaven.

7 Lektioner
|
33 min
|
Begynder

Tag skriveprocessen alvorligt - også i udskolingen. Få konkrete eksempler på arbejdet med detaljer, modeltekster og responsaktiviteter.

7 Lektioner
|
36 min
|
Begynder

Der skal være en rød tråd i skrivearbejde, og på mellemtrinnet skal eleverne møde mange forskellige skriveudfordringer, og de skal have stilladser til at finde rundt i tekstlandskabet.

5 Lektioner
|
29 min
|
Begynder

Inspirationskursus om Nærmiljøet i historieundervisningen - hvorfor og hvordan? Udviklet i samarbejde med Center For Undervisningsmidler.

12 Lektioner
|
1t 18m
|
Begynder

Hvordan fortæller du gode og tryllebindende historier... du starter her. Anette Jahn guider dig igennem hele processen fra den mentale konstruktion af scenerne til den indfølende udførelse.

5 Lektioner
|
20 min
|
Begynder

Hvad karakteriserer dialogorienteret undervisning og hvad er de grundlæggende kvaliteter ved denne form? Bliv klogere på hvordan klasse- og par-dialoger kan gribes an.

13 Lektioner
|
57 min
|
Begynder

Bliv klogere på co-teaching som en velafprøvet samarbejdsmetode, der har til formål at styrke inklusionsindsatsen og til at forbedre kvaliteten af tolærerordninger og lærer-pædagog-samarbejdet i skolen.

4 Lektioner
|
1t 6m
|
Begynder

Er barnet klar til skolestart eller bør det skoleudsættes? Tvivlen kan fylde meget. For hvad skal der egentlig til for at være skoleparat og hvilke kompetencer er vigtigst at have som skoleelev?

1 Lektioner
|
0 seconds
|
Begynder

Hvad har et isbjerg, enetale, mod og magt med læring at gøre? Alle fire kan bruges til at beskrive hvordan vi opnår dybdelæring... hvordan? Se med her.

5 Lektioner
|
32 min
|
Begynder

Hvordan skal undervisning i faget teknologiforståelse tilrettelægges på skolen. Maria Damlund giver konkrete bud på hvordan den nød kan knækkes her...

9 Lektioner
|
26 min
|
Begynder

Hvordan skal implementering af fagets teknologiforståelse foregå på skolen. Maria Damlund guider dig igennem lærerens og ledelsens roller i den udfordrende proces.

1 Lektioner
|
13 min
|
Begynder

En samtale om hvordan traditioner og magi stadig har plads i den moderne undervisning...

1 Lektioner
|
15 min
|
Begynder

En samtale om at slippe fantasien løs og fange eleverne i matematik

1 Lektioner
|
16 min
|
Begynder

En samtale om hvordan man følger parolen 'Engager eleverne med spændende danskundervisning'

10 Lektioner
|
1t 8m
|
Begynder

Brug processer og eksperimenter til læring. Anne-Mette Sørensen giver inspiration til hvordan og ikke mindst hvorfor processer og eksperimenter kan skabe nye former for læring.

1 Lektioner
|
20 min
|
Begynder

En samtale om scenariedidaktik - som kan anvendes i alle fag

1 Lektioner
|
16 min
|
Begynder

En samtale om at lege med læsningen og skabe læselyst

1 Lektioner
|
12 min
|
Begynder

En samtale om at fortælling er meget mere end oplæsning - også selvom begge er gode historier

1 Lektioner
|
21 min
|
Begynder

En samtale om anvendelse af spil - og spiltænkning - i undervisningen

1 Lektioner
|
11 min
|
Begynder

En samtale om spørgeteknik, spørgejørgen-teknik og om at tale lidt mindre som lærer.

1 Lektioner
|
10 min
|
Begynder

En samtale om hvordan du får ' Styr på tekstlandskabet i dansk'

1 Lektioner
|
15 min
|
Begynder

En samtale om hvordan man kommer i gang med projekter på tværs af fag og klasser

1 Lektioner
|
13 min
|
Begynder

En samtale om hvordan man kan lave spændende og eksperimentfyldt naturfagsundervisning - uden at man behøver at vide alt

1 Lektioner
|
15 min
|
Begynder

En samtale om at komme i gang med innovations- og designprocesser i undervisningen

9 Lektioner
|
50 min
|
Begynder

Annette Hildebrand giver input til hvordan du udfordrer og understøtter eleverne så motivationen højnes. Undervejs kommer hun med gode råd til både struktur, samtaleteknik, materialevalg, læringsstil, overraskelser i undervisningen og meget mere...