23 Lektioner
|
1t 16m
|
Begynder

Et kursus om forældres og samfundets rettigheder og pligter over for børn. Kurset giver en beskrivelse af den privatretlige – familieretlige – lovgivning, der gælder i forholdet mellem forældre og deres børn og Familieretshusets og familieretternes opgaver i familieretlige sager.

27 Lektioner
|
1t 43m
|
Begynder

Hvad er et godt udviklingsmiljø for anbragte børn og unge? Hvordan kan institutioner fremme anbragte børns behov for at høre til? Hvordan kan institutioner bidrage til at anbragte børn og unge senere bliver integreret i voksenlivet?

5 Lektioner
|
26 min
|
Begynder

Kan man designe en god institution?

1 Lektioner
|
26 min
|
Begynder

Selvværd er en udfordring for rigtig mange børn og unge på skolerne. Det handler om at rigtig mange unge får nogle tanker om sig selv der ikke nødvendigvis er så pæne og positive. Det kan have rigtig store konsekvenser.

12 Lektioner
|
56 min
|
Begynder

Dette kursus i etik, omsorg & skånsom magtanvendelse er til dig der arbejder i folke- eller specialskoler. Vi ved at uenigheder, konflikter og magtanvendelser kan være et vilkår. Veluddannede ansatte, der også besidder de nødvendige kompetencer til at kunne forebygge og håndtere alle typer af konflikter, de trives bedre, er mindre syge og fastholdes længere på arbejdspladsen. På dette kursus har vi bla. fokus på lovgivning, nænsom guidning og magtanvendelser.

17 Lektioner
|
1t 9m
|
Begynder

Dette kursus i omsorg & skånsom magtanvendelse er til dig der bla. arbejder på bo- og opholdssteder med børn & unge under 18. år. Vi ved at uenigheder, konflikter og magtanvendelser kan være et vilkår. Veluddannede ansatte, der også besidder de nødvendige kompetencer til at forbygge og håndtere alle typer af konflikter, de trives bedre, er mindre syge og fastholdes længere på arbejdspladsen. På dette kursus har vi bla. fokus på lovgivning, omsorg og udfordringer.

6 Lektioner
|
42 min
|
Begynder

Digitale krænkelser er et fænomen i hastig udvikling i en tid, hvor alle med en smartphone i hånden kan dele sig selv eller andre med ét enkelt klik.

119 Lektioner
|
3t 50m
|
Begynder

This course will change your future teaching. We encourage you to reflect upon, how to transfer your new knowledge and your new tools to your own teaching and to your students, as we go along. Team up with a buddy, share your experiences and reflections in the Facebook group, reflect on your own teaching and what you learn from others. Let the journey begin.

9 Lektioner
|
38 min
|
Begynder

I løbet af kurset vil du blive præsenteret for konkrete værktøjer til klar kommunikation, som du kan inddrage i dit arbejde med det samme. Du bliver introduceret for relevante eksempler og praktiske øvelser undervejs, så du kan se, hvordan du kan bruge effektiv og klar kommunikation til at undgå misforståelser og forbedre kommunikationen mellem dig, dine kollegaer, forældre, elever...

7 Lektioner
|
43 min
|
Begynder

Hør mere om narrativ terapi, herunder hvordan du adskiller problemet og personen, hvordan man åbner op for alternative fortællinger og skaber en forståelse for problemets eksistens.

8 Lektioner
|
48 min
|
Begynder

At have mentale udfordringer er noget mange mennesker vil opleve i løbet af deres liv. Over 15 af alle børn og unge i Danmark oplever at blive diagnosticeret med en psykisk diagnose inden fyldte 18 år, så som angst, depression og ADHD. Udfordringer, der har store negative i konsekvenser for både dem selv, deres familie og vores samfund.

9 Lektioner
|
1t 21m
|
Begynder

Børn, der kan opføre sig ordentligt, gør det. Vi voksne har ansvaret for barnets adfærd: Vi skal smitte børnene med ro i stedet for at stresse dem med affektudsving og skældud. Low Arousal gør endeligt op med konsekvenspædagogikken.

7 Lektioner
|
1t 1m
|
Begynder

Med mindfulness i vores hverdag får vi mere ud af livet. Mindfulness styrker vores arbejdshukommelse og mentale helbred. Rikke Østergaard giver indsigt i hvordan du kan bruge mindfulness til styrke dig selv og det samvær med børnene.

8 Lektioner
|
39 min
|
Begynder

Hvordan understøtter vi børn med autisme spektrum forstyrrelser? Charlotte Ryhl giver en indføring i autismevenlig undervisning, som tager sit udgangspunkt i helt almindelig godt undervisningsarbejde.

10 Lektioner
|
2t 1m
|
Begynder

Dorthe Hölck giver dig indblik i, hvad det betyder for et barn at have autisme spektrum forstyrrelse i en skolekontekst.

11 Lektioner
|
1t 33m
|
Begynder

Hvordan hjælper du ordblinde elever i klassen til at opnå succes? Start med at kigge med her...

9 Lektioner
|
45 min
|
Begynder

Er ”skolen for alle” et politisk ideal snarere end faktisk praksis? Inklusion er vanskeligt og handler om MEGET mere end at forsøge en normalisering af børn, der ikke har den ”gode” skoleadfærd.

5 Lektioner
|
1t 43m
|
Begynder

Det Dobbelte KRAM får mennesker du møder til at vokse! Kurset handler om beskyttende faktorer for børn og unges trivsel og robusthed set i et læringsperspektiv

1 Lektioner
|
17 min
|
Begynder

En samtale om rejsen fra adfærdsproblemer til 'lydige elever'

1 Lektioner
|
14 min
|
Begynder

En samtale om hvordan vi håndterer højtbegavede børn i klasseværelset

1 Lektioner
|
12 min
|
Begynder

En samtale om at understøtte børn med ASF når der sker forandringer i hverdagen - som eksempelvis jul

1 Lektioner
|
13 min
|
Begynder

En samtale om at arbejde med ordblinde elever - i alle fag.