Specialpædagogik i skolen

Er ”skolen for alle” et politisk ideal snarere end faktisk praksis? Inklusion er vanskeligt og handler om MEGET mere end at forsøge en normalisering af børn, der ikke har den ”gode” skoleadfærd.

Læreplan

9 Lektioner
00:45:58 Timer
Skole for alle
00:04:44
Synet på eleverne
00:03:15
Inklusions didaktik
00:05:15
Faglig inklusion
00:06:09
Social inklusion
00:03:47
Psykisk inklusion
00:06:11
Fysisk inklusion
00:04:31
Hvad har vi lært
00:05:17

Beskrivelse

Arbejdet med inklusion er vanskeligt. Det er vanskeligt at bryde grundlæggende med et traditionelt individorienteret syn på børns problemer i skolen (og eksisterende særforanstaltninger). De brede definitioner opfatter inklusion som en demokratisk reform af den almene skole og er et grundlæggende opgør med et snævert normalitetsbegreb og en dertil hørende mangeltænkning, der dømmer nogle elevgrupper ude – og andre inde. Inklusion er ikke ensbetydende med assimilering og normali

Arbejdet med inklusion er vanskeligt. Det er vanskeligt at bryde grundlæggende med et traditionelt individorienteret syn på børns problemer i skolen (og eksisterende særforanstaltninger). De brede definitioner opfatter inklusion som en demokratisk reform af den almene skole og er et grundlæggende opgør med et snævert normalitetsbegreb og en dertil hørende mangeltænkning, der dømmer nogle elevgrupper ude – og andre inde. Inklusion er ikke ensbetydende med assimilering og normalisering af børn, der gebærder sig anderledes end den norm for ”god” skoleadfærd, som præger mange skolers kultur.

Preben Olund Kirkegaard er lærer, cand. pæd, og Ph.d. endvidere docent ved UCN tilknyttet forskningsprogrammet 'Professionsudvikling og uddannelsesforskning'.

Læringsmål

Kendskab til inklusion og specialområdets historik
Indsigt i inklusions-didaktik
Indsigt i forskellige typer af inklusion