Specialdidaktik

Hvorfor egentlig en specialdidaktik? Brian Degn Mårtensson gennemgår specialbegrebets historik og plads i vores praksis - med konkrete eksempler på hvordan vi kan praktiseres en stærkere specialdidaktisk forståelse.

Læreplan

5 Lektioner
01:20:11 Timer
Intro
00:01:36
Hvorfor
00:20:27
Hvad
00:36:26
Hvordan
00:19:02
Hvad har vi lært
00:02:40

Beskrivelse

Brian Degn Mårtensson fortæller hvad begrebet specialdidaktik dækker over, hvorfor disciplinen er opstået og hvordan den kan praktiseres. Han vil undervejs komme ind på hvad en specialdidaktisk forståelse konkret indeholder og hvorfor specialdidaktikken har begrænset plads i den danske didaktiske tradition. Dernæst bliver vi oplyst om, hvordan man kunne praktiserer en stærkere specialdidaktisk forståelse på henholdsvis lærer-, skole- og samfundsniveau.

Brian Degn Mårtenss

Brian Degn Mårtensson fortæller hvad begrebet specialdidaktik dækker over, hvorfor disciplinen er opstået og hvordan den kan praktiseres. Han vil undervejs komme ind på hvad en specialdidaktisk forståelse konkret indeholder og hvorfor specialdidaktikken har begrænset plads i den danske didaktiske tradition. Dernæst bliver vi oplyst om, hvordan man kunne praktiserer en stærkere specialdidaktisk forståelse på henholdsvis lærer-, skole- og samfundsniveau.

Brian Degn Mårtensson er lærer, cand. pæd. og Ph.d. fellow ved Aarhus Universitet. Han har tidligere været tilknyttet University College Sjælland.

Læringsmål

Indsigt i hvad en specialdidaktisk forståelse konkret indeholder
Indsigt i specialdidaktikkens plads i den danske didaktiske tradition
Inspiration til at praktisere en stærkere specialdidaktisk forståelse

Instruktør

Instructor image

Brian Degn Mårtensson er lærer, cand. pæd. og Ph.d. fellow ved Aarhus Universitet. Han har tidligere været tilknyttet University College Sjælland.