PPR - Skole, børn og PPR

Lavet af Learn Let
13 Lektioner
1t 41m
Begynder
Dansk

Læreplan

PPR og folkeskolen
2 min
Skolen i samfundet – forventninger og krav
4 min
Er skolen med til at skabe eller vedligeholde problemer?
7 min
Hvorfor er det svært at arbejde med udvikling af skolen?
12 min
Hvordan kan man arbejde med holdbar udvikling af skolen?
12 min
Reform af folkeskolen
5 min
Hvordan ser den gode skole ud?
3 min
Skolen og inklusion
3 min
Børns individuelle karakteristika
1 min
De syv handicapområder
30 min
De psykiatriske diagnosegrupper på børne- og ungeområdet
18 min
Udadreagerende adfærd hos børn og unge
2 min
Indadreagerende adfærd hos børn og unge
2 min

Beskrivelse

Læringsmål