PPR - Samarbejdet med PPR

Lavet af Learn Let
31 Lektioner
3t 20m
Begynder
Dansk

Læreplan

Arbejdet og samarbejdet på PPR
1 min
Hvad er PPR?
5 min
Faggrupper på PPR
10 min
Arbejdsfordelingen på PPR
5 min
Overvejelser om mulige modeller
4 min
Sagsarbejdet internt på PPR
4 min
Model for intern visitation på PPR
3 min
PPR’s skriftlige arbejde
12 min
PPR’s skriftlige arbejde som en faglig udviklingsopgave
1 min
Formelle forhold ved PPR’s arbejde, herunder skriftligt arbejde
12 min
Udvikling og ledelse af PPR’s virksomhed
1 min
Det interne samarbejde på PPR
8 min
PPR’s faglige grundlag
3 min
Kompetenceudvikling
5 min
Prioritering af arbejdsopgaver og forventningsafstemning
10 min
Evaluering af PPR’s virksomhed
4 min
Ledelse af PPR
15 min
PPR’s arbejds- og indsatsformer i skolen
1 min
Etik
5 min
Elever, der er omfattet af specialundervisningsbekendtgørelsen
9 min
PPR’s arbejde på specialskoler og i specialklasser
6 min
Elever, der undervises på interne skoler
5 min
PPR og udvikling af almenundervisningen med øget inklusion
21 min
PPR’s arbejde og samarbejde på skolen
1 min
PPR’s arbejde og samarbejde med lærere og lærerteam
6 min
Skolens ressourcecenter og PPR
3 min
Ressourcecentret som fagligt sparringssystem for lærerteamet
4 min
Skolens faglige ressourcelærere
20 min
Klassescreeninger og PPR
6 min
PPR og forældresamarbejdet
7 min
Skolens pædagogiske udvikling og PPR
3 min

Beskrivelse

Læringsmål