PPR - Lovgivning på undervisningsområdet

Lavet af Learn Let
10 Lektioner
54 min
Begynder
Dansk

Læreplan

PPR og den øvrige lovgivning på undervisningsområdet
3 min
Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder
12 min
PPR og betjening af frie grundskoler og efterskoler
6 min
PPR og betjening af frie kostskoler – herunder almene efterskoler
2 min
PPR’s rolle på efterskoler og frie fagskoler, der er godkendt til et samlet særligt undervisningstilbud
2 min
Hvad er en PPR-udtalelse?
2 min
Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen
15 min
Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen
1 min
En sammenhængende kommunal ungeindsats
6 min
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i lovgivningen
5 min

Beskrivelse

Læringsmål