Low Arousal

Børn, der kan opføre sig ordentligt, gør det. Vi voksne har ansvaret for barnets adfærd: Vi skal smitte børnene med ro i stedet for at stresse dem med affektudsving og skældud. Low Arousal gør endeligt op med konsekvenspædagogikken.

9 Lektioner
1t 21m
Begynder
Dansk

Instruktør

Indehaver af lowarousal.dk - De forskellige foredrag, jeg udbyder, tager alle afsæt i bl.a.Low Arousal-tilgangen, neuro-psykologisk viden og en praktisk-pædagogisk dimension kombineret med en ane...

Indehaver af lowarousal.dk - De forskellige foredrag, jeg udbyder, tager alle afsæt i bl.a.Low Arousal-tilgangen, neuro-psykologisk viden og en praktisk-pædagogisk dimension kombineret med en anerkendende tilgang. Jeg er optaget af, at de metoder, jeg underviser i, er videnskabeligt underbygget - da jeg ikke mener, at børn med særlig behov er tjent med, at vi proffesionelle kommer med vore individuelle tilgange, som kan variere, alt efter hvad den voksne tror hjælper det enkelte barn. Der er i enhver organisation brug for fælles viden, og for at de ansatte trækker i samme retning.

Jeg er inspireret af forskellige fagfolk (se en fuld liste under litteratur). Den amerikanske psykolog Ross Greenes har formuleret et menneskesyn, som lyder: "Børn, der kan opfører sig ordentligt, gør det" dette menneskesyn deler jeg til fulde. Hvis børn ikke opfører sig ordentligt, så er det, fordi der er noget, de ikke har lært. Det skal vi så lære dem på en ordentlig måde. Hvis disse børn kunne lære at opføre sig ordentligt ved brug af klassiske opdragelses metoder som f.eks. konsekvens, irettesættelser, skældud og appelleren - så havde de nok lært det samtidig med deres jævnaldrende kammerater. Når de klassiske opdragelsesmetoder ikke virker, må vi prøve noget andet. Her kommer specialpædagogikken ind i billedet.

Læreplan

Introduktion
2 min
Begræber
6 min
Tilgangen
6 min
Ansvarsprincippet
7 min
Kontrolprincippet
12 min
Metoden
9 min
Evaluering
6 min
Forandring
26 min
Opsummering
3 min

Beskrivelse

Børn, der kan opføre sig ordentligt, gør det. Vi voksne har ansvaret for barnets adfærd: Vi skal smitte børnene med ro i stedet for at stresse dem med affektudsving og skældud. Low Arousal gør endeligt op med konsekvenspædagogikken.

Metoderne og filosofien bag Low Arousal-tilgangen er udviklet af Dr. Andrew A. McDonnell i de sene 1980’ere – selve begrebet Low Arousal blev først taget i brug i 1994. Grundlaget for udviklingen af Low Arousal-tilgangen var, at McDonnell op ige

Børn, der kan opføre sig ordentligt, gør det. Vi voksne har ansvaret for barnets adfærd: Vi skal smitte børnene med ro i stedet for at stresse dem med affektudsving og skældud. Low Arousal gør endeligt op med konsekvenspædagogikken.

Metoderne og filosofien bag Low Arousal-tilgangen er udviklet af Dr. Andrew A. McDonnell i de sene 1980’ere – selve begrebet Low Arousal blev først taget i brug i 1994. Grundlaget for udviklingen af Low Arousal-tilgangen var, at McDonnell op igennem 80’erne oplevede, at ansatte på specialinstitutioner blev undervist i metoder, som mest af alt lignede selvforsvar. McDonnell satte sig for at udvikle et forskningsbaseret system, der byggede på en ikkevoldelig og konfliktnedtrappende tilgang. McDonnell lagde vægt på, at man ser på barnets adfærd som en strategi til at klare en svær situation og ikke som et udtryk for dårlig opdragelse eller oppositionel adfærd.

Low Arousal-tilgangens grundtanke ligger tæt op ad Ross Greenes smukt formulerede sætning ”Børn, der kan opføre sig ordentligt, gør det”. Man bør derfor ikke lægge ansvaret for konflikter og problemadfærd over på barnet. Hvis barnet en gang har mistet kontrollen over sig selv, er det den professionelles ansvar at udarbejde en pædagogisk plan, der minimerer risikoen for at det sker igen.

Low Arousal blev oprindeligt udviklet til håndtering af problemskabende adfærd inden for autismespektret. I dag bliver tilgangen også brugt i andre situationer, hvor der kan opstå problemskabende adfærd som f.eks. udviklingshæmning, ADHD og demens. Efter min mening er der grund til at implementere metoderne inden for fx almenområdet i skoler, børnehaver og psykiatrien. Set i lyset af, hvordan inklusion i folkeskolen er blevet et politisk fokusområde, er det vigtigere end nogensinde, at lærere og pædagoger får nogle metoder, der virker i arbejdet med børn med særlige behov.

Læringsmål

Kommunikation
Pædagogik
Kultur

Related courses

7 Lektioner
|
40 min
1 Lektioner
|
7 min