Ledelse og konflikter

Konflikter betragtes ofte som negative og selv at der skal arbejdes meget på at rede trådene ud så alle parter så at sige kan forlade en konflikt uden at have tabt ansigt, kan konflikter og løsningen på dem også være med til at bringe en institution videre, at få skabt klarhed og få anbragt nogle nye veje at løse opgaven på en skole på.


Begynder Dansk Sidst opdateret Ons, 28-Jul-2021
999 kr

Dette kursus inkluderer

00:39:10 Timer On demand-videoer.
5 Lektioner.
Ubegrænset adgang.
Adgang på mobil, Tablet og tv.
Share

Læreplan

5 Lektioner
00:39:10 Timer

Beskrivelse

Rigtig megen tid kan komme til at gå med at løse konflikter med og mellem personalegrupper og personer. Endnu mere med forældrekontakt, og ikke mindst som leder af en uddannelsesinstitution med elevsager. Konflikter betragtes ofte som negative og jeg skal ikke lægge skjul på at der skal arbejdes meget på at rede trådene ud så alle parter så at sige kan forlade en konflikt med æren i behold og uden at have tabt ansigt, men på den anden side kan konflikter og løsningen på dem og

Rigtig megen tid kan komme til at gå med at løse konflikter med og mellem personalegrupper og personer. Endnu mere med forældrekontakt, og ikke mindst som leder af en uddannelsesinstitution med elevsager. Konflikter betragtes ofte som negative og jeg skal ikke lægge skjul på at der skal arbejdes meget på at rede trådene ud så alle parter så at sige kan forlade en konflikt med æren i behold og uden at have tabt ansigt, men på den anden side kan konflikter og løsningen på dem også være med til at bringe en institution videre, at få skabt klarhed og få anbragt nogle nye veje at løse opgaven på en skole på.

Klaus Eusebius Jakobsen er cand. mag., tidligere vicerektor og rektor i gymnasieskolen - senest rektor på Herlufsholm Kostskole. Klaus er nu  lokalpolitisk aktiv og selvstændig konsulent på uddannelsesområdet.

Læringsmål ?

Indsigt i for strategier for konflikthåndtering
Kendskab til samtaleteknik som værktøj til konflikthåndtering

Instruktør

Instructor image
0 Anmeldelser
1 Kursister
3 Kurser

Mit navn er Klaus Eusebius Jakobsen- jeg er cand. mag i historie og samfundsfag fra Københavns Universitet- og jeg har en karriere som leder inden for gymnasieverdenen. Jeg var ansat på Rønne Statsskole i 10 år som lektor og vicerektor, som rektor på Bagsværd Kostskole i andre 10 år og i 23 år som rektor på Herlufsholm Kostskole. Jeg fratrådte det job for 3 år siden, jeg arbejder nu  selvstændigt med konsulent opgaver for især gymnasieskoler, er bestyrelsesformand i et par bestyrelser indenfor uddannelse, er tilsynsførende ved 5 private grundskole og er endelig viceborgmester i Næstved. Jeg vil kunne give strategisk funderede overvejelser, som trods alt kan være med til at sikre nogle gode rutiner også til fremtiden.