Forebyggelse af skolefravær og skolevægring

Dette kursus sætter fokus på, hvad den nyeste forskning fortæller os om identificering og forebyggelse af skolefravær og skolevægring, og deltagerne får konkrete bud på strategier til at håndtere den komplekse problemstilling på skole- og kommuneniveau.

Image Description
Lavet af Mette Nors

Læreplan

10 Lektioner
01:15:51 Timer
Hvorfor
00:01:14
Hvad er skolefravær og skolevægring
00:11:15
Sammensatte grunde til skolefravær og skolevægring
00:26:37
Vigtigheden af systematisk indsats
00:14:50
Vigtigheden af samarbejdet med netværket
00:04:24
Ledelsens rolle
00:03:21
Gode værktøjer
00:04:46
10 gode anbefalinger
00:02:24
Hvad har vi lært
00:03:34

Beskrivelse

Mange kommuner og skoler har ikke en systematisk praksis i forhold til afdækning, identificering og opfølgning på elever med langtidsfravær, som reelt ikke modtager undervisning i lange perioder, og indsatserne over for elever med mere sporadisk, men for højt, fravær, varierer i systematik og intensitet. Der er derfor brug for et fokus på, hvilke komplekse problemstillinger og udfordringer der gør sig gældende i forhold til skolefravær på både skole- og kommuneniveau.

Me

Mange kommuner og skoler har ikke en systematisk praksis i forhold til afdækning, identificering og opfølgning på elever med langtidsfravær, som reelt ikke modtager undervisning i lange perioder, og indsatserne over for elever med mere sporadisk, men for højt, fravær, varierer i systematik og intensitet. Der er derfor brug for et fokus på, hvilke komplekse problemstillinger og udfordringer der gør sig gældende i forhold til skolefravær på både skole- og kommuneniveau.

Mette Nors er tidligere skoleleder og konsulent hos forlaget Dafolo. Mette er nu selvstændig pædagogisk konsulent og forfatter til bogen "Forebyg skolefravær" (2021)Læringsmål

Få viden om, hvilken systematisk og tværprofessionel indsats der kræves for at reducere skolefravær og skolevægring
Få børnene og de unges perspektiv formidlet i oplæggene og dermed høre, hvad der er betydningsfuldt for dem i forbindelse med fravær
Få indsigt i at definere opmærksomhedspunkter i egen praksis med henblik på at strukturere indsatsen

Instruktør

Instructor image

Mette Nors er tidligere skoleleder, forhenværende konsulent hos forlaget Dafolo og nu selvstændig pædagogisk konsulent. Mette er forfatter til bogen "Forebyg skolefravær" (2021), og har i en årrække arbejdet med udgangspunktet i skoleudvikling som samskabelse.