Det gode og sikre arbejdsmiljø

Det er et fælles ansvar at sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø og god trivsel for alle. Kurset er målrettet de medarbejdere, der arbejder med børn, unge og voksne, og hvor der i dagligdagen kan opstå situationer af voldelige, truende eller krænkende karakter. Læringsmodulet er med til at understøtte ledelsen og arbejdsmiljøtemaet og give dem en solid grundviden.

Image Description
Lavet af Henrik Møller

Læreplan

10 Lektioner
00:59:07 Timer
Præsentation
00:01:21
Arbejdsmiljø og faglige metoder
00:03:27
Efterværn - reaktioner & handlemuligheder efter konflikter - del 1
00:06:43
Efterværn - reaktioner & handlemuligheder efter konflikter - del 2
00:06:39
Psykisk førstehjælp
00:08:49
Defusing - den korte samtale efter en konflikt
00:04:32
Straffeloven §13 og §14 - nødværge & nødret
00:13:00
Straffeloven §119 og §121 - vold og trusler mod offentlige ansatte
00:07:55
Anmeldelse til Politiet - gode råd & vejledning
00:05:26
Opsummering
00:01:15

Beskrivelse

Det er et fælles ansvar at sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø og god trivsel for alle. Kurset er målrettet de medarbejdere, der arbejder med børn, unge og voksne, og hvor der i dagligdagen kan opstå situationer af voldelige, truende eller krænkende karakter. Læringsmodulet er med til at understøtte ledelsen og arbejdsmiljøtemaet og give dem en solid grundviden. Men modulet giver også den enkelte medarbejder vigtig viden om hvordan man som en del af en omsorgskultur kan handle og ag
Det er et fælles ansvar at sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø og god trivsel for alle. Kurset er målrettet de medarbejdere, der arbejder med børn, unge og voksne, og hvor der i dagligdagen kan opstå situationer af voldelige, truende eller krænkende karakter. Læringsmodulet er med til at understøtte ledelsen og arbejdsmiljøtemaet og give dem en solid grundviden. Men modulet giver også den enkelte medarbejder vigtig viden om hvordan man som en del af en omsorgskultur kan handle og agere efter at en eller flere medarbejdere har været involveret i en konflikt. At vide noget om lovgivning, anmeldelser, reaktioner og opfølgning kan i den grad medvirke til fastholdelse af medarbejderne. Det er vigtigt at forebygge konflikter, men også at komme godt videre når konflikten er sket.

Læringsmål

At blive styrket i en praksisnær indsats til bedring af det psykiske arbejdsmiljø
At få viden om almindelige reaktioner efter traumastiske oplevelser
Hvordan er man den gode kollega, og hvordan kan man bistå den ramte kollega
Kendskab til almindelig retsregler herunder straffelovens bestemmelser om nødværge/nødret og anmeldelse
Kommunikation
Kultur

Instruktør

Instructor image
Med mange års erfaring fra Dansk Politi, 3 års erfaring fra sikkerhedsbranchen, mere end 30 års undervisningserfaring, heraf 16 år som underviser i konflikthåndtering og voldsforebyggelse, afholdelse af mere end 2000 kursusdage, arbejdet som vikar inden for specialområdet, giver det mig grundlaget for at tilbyde mine kunder et professionelt og nærværende koncept, som kan tilpasses de ønsker og behov, der måtte være. Sammenholdt med min erfaring og viden fra egen uddannelse og undervisning, har jeg derfor de bedste forudsætninger for at give jer et praksisnært kursusforløb med højt fagligt indhold og et stort udbytte. ​ Jeg er den primære kontakt, og sikrer at opgaverne udføres efter vores kunders ønsker og forventninger. ​ I den daglige praksis tilbyder jeg undervisning og afholdelse af kurser, workshops, foredrag og supervision. Både online og virtuel træning samt fysisk undervisning. Jeg er specialist inden for skånsom nødværge og skånsom magtanvendelse inden for plejen, psykiatrien og specialområdet, men arbejder altid ud fra tilgangen om at magtanvendelse er sidste udvej. Jeg bistår gerne jeres organisation med udarbejdelse af interne retningslinjer, politikker og de forebyggende strukturer der vedrører jeres arbejdsmiljø.