Co-teaching

Bliv klogere på co-teaching som en velafprøvet samarbejdsmetode, der har til formål at styrke inklusionsindsatsen og til at forbedre kvaliteten af tolærerordninger og lærer-pædagog-samarbejdet i skolen.

Læreplan

13 Lektioner
00:57:11 Timer
Introduktion til kurset
00:02:46
Det faglige udbytte af co-teaching
00:03:42
Co-teaching i dansk kontekst
00:03:20
Det professionelle ægteskab
00:07:01
De 6 tilgange - Stationsundervisning
00:04:05
De 6 tilgange - Parallelundervisning
00:04:18
De 6 tilgange - Teamundervisning
00:03:15
De 6 tilgange - En underviser, en observerer
00:03:22
De 6 tilgange - Alternativ undervisning
00:03:24
De 6 tilgange - En underviser, en assisterer
00:02:23
Planlægning og andet logistik
00:08:33
Inden du går igang
00:08:00
Afslutning
00:03:02

Beskrivelse

Co-teaching er en velafprøvet og videnskabeligt dokumenteret samarbejdsmetode, der har til formål at styrke inklusionsindsatsen og til at forbedre kvaliteten af tolærerordninger og lærer-pædagog-samarbejdet i skolen. Metoden medvirker til at sikre, at ansvaret for alle elevernes læring og trivsel er fælles. Pointen er, at samarbejdet om de inkluderende læringsmiljøer styrkes og fagligheden højnes, når forskellige medarbejdere byder ind med hver deres kompetencer og færdigheder. Ku

Co-teaching er en velafprøvet og videnskabeligt dokumenteret samarbejdsmetode, der har til formål at styrke inklusionsindsatsen og til at forbedre kvaliteten af tolærerordninger og lærer-pædagog-samarbejdet i skolen. Metoden medvirker til at sikre, at ansvaret for alle elevernes læring og trivsel er fælles. Pointen er, at samarbejdet om de inkluderende læringsmiljøer styrkes og fagligheden højnes, når forskellige medarbejdere byder ind med hver deres kompetencer og færdigheder. Kurset gennemgår teorien bag co-teaching og giver indblik i hvordan man arbejder med udgangspunkt i seks forskellige praksistilgange, der indgår som en rotationsmodel.

Anne Sophie Engsig er lærer, tidligere læringsvejleder og inklusionsvejleder nu pædagogisk konsulent ved forlaget Dafolo.

Læringsmål

Indsigt i begrebet co-teaching og dets placering i en dansk kontekst
Indsigt i forskellige praksistilgange og rotationsmodellenn

Instruktør

Instructor image

Anne Sophie Engsig er lærer, tidligere læringsvejleder og inklusionsvejleder nu pædagogisk konsulent ved forlaget Dafolo.