Co-teaching

Bliv klogere på co-teaching som en velafprøvet samarbejdsmetode, der har til formål at styrke inklusionsindsatsen og til at forbedre kvaliteten af tolærerordninger og lærer-pædagog-samarbejdet i skolen.

13 Lektioner
57 min
Begynder
Dansk

Instruktør

Anne Sophie Engsig er lærer, tidligere læringsvejleder og inklusionsvejleder nu pædagogisk konsulent ved forlaget Dafolo.

Læreplan

Introduktion til kurset
2 min
Det faglige udbytte af co-teaching
3 min
Co-teaching i dansk kontekst
3 min
Det professionelle ægteskab
7 min
De 6 tilgange - Stationsundervisning
4 min
De 6 tilgange - Parallelundervisning
4 min
De 6 tilgange - Teamundervisning
3 min
De 6 tilgange - En underviser, en observerer
3 min
De 6 tilgange - Alternativ undervisning
3 min
De 6 tilgange - En underviser, en assisterer
2 min
Planlægning og andet logistik
8 min
Inden du går igang
8 min
Afslutning
3 min

Beskrivelse

Co-teaching er en velafprøvet og videnskabeligt dokumenteret samarbejdsmetode, der har til formål at styrke inklusionsindsatsen og til at forbedre kvaliteten af tolærerordninger og lærer-pædagog-samarbejdet i skolen. Metoden medvirker til at sikre, at ansvaret for alle elevernes læring og trivsel er fælles. Pointen er, at samarbejdet om de inkluderende læringsmiljøer styrkes og fagligheden højnes, når forskellige medarbejdere byder ind med hver deres kompetencer og færdigheder. Ku

Co-teaching er en velafprøvet og videnskabeligt dokumenteret samarbejdsmetode, der har til formål at styrke inklusionsindsatsen og til at forbedre kvaliteten af tolærerordninger og lærer-pædagog-samarbejdet i skolen. Metoden medvirker til at sikre, at ansvaret for alle elevernes læring og trivsel er fælles. Pointen er, at samarbejdet om de inkluderende læringsmiljøer styrkes og fagligheden højnes, når forskellige medarbejdere byder ind med hver deres kompetencer og færdigheder. Kurset gennemgår teorien bag co-teaching og giver indblik i hvordan man arbejder med udgangspunkt i seks forskellige praksistilgange, der indgår som en rotationsmodel.

Anne Sophie Engsig er lærer, tidligere læringsvejleder og inklusionsvejleder nu pædagogisk konsulent ved forlaget Dafolo.

Læringsmål

Indsigt i begrebet co-teaching og dets placering i en dansk kontekst
Indsigt i forskellige praksistilgange og rotationsmodellenn

Related courses

7 Lektioner
|
40 min
1 Lektioner
|
7 min