Børn i familie- og socialretten

Et kursus om forældres og samfundets rettigheder og pligter over for børn. Kurset giver en beskrivelse af den privatretlige – familieretlige – lovgivning, der gælder i forholdet mellem forældre og deres børn og Familieretshusets og familieretternes opgaver i familieretlige sager.

Lavet af Learn Let
23 Lektioner
1t 16m
Begynder
Dansk

Læreplan

Hvem er forældre?
2 min
Forældres pligter og rettigheder
3 min
Erstatningsansvar
2 min
Samværets omfang og form
6 min
Hvad er forældremyndighed?
5 min
Hvem har forældremyndighed?
3 min
Aftaler om forældremyndighed
4 min
Barnets bopæl
4 min
Sagsbehandling ved aftaler om forældremyndighed og barnets bopæl
4 min
Forældremyndighed ved forældres død
4 min
Forældremyndighed og barnets bopæl ved opbrud i familien
6 min
Når forældrene er enige om forældremyndighed og barnets bopæl
2 min
Når forældrene er uenige om forældremyndighed og barnets bopæl
1 min
Dom til fælles forældremyndighed
3 min
Ophævelse af fælles forældremyndighed
4 min
Samarbejdschikane
2 min
Vold mod et barn eller en forælder
4 min
Overførsel af forældremyndighed ved dom
3 min
Midlertidig afgørelse om forældremyndighed og barnets bopæl
4 min
Samvær, anden kontakt og orientering om barnet
3 min
Forpligtelser i forbindelse med samvær
2 min
Når forældrene er enige om samvær med barnet
2 min
Når forældre er uenige om samvær med barnet
3 min

Beskrivelse

Et kursus om forældres og samfundets rettigheder og pligter over for børn. Kurset giver en beskrivelse af den privatretlige – familieretlige – lovgivning, der gælder i forholdet mellem forældre og deres børn og Familieretshusets og familieretternes opgaver i familieretlige sager. Kurser berører desuden den offentligretlige – sociale – lovgivning og de sociale myndigheders tilbud og forpligtelser i forhold til børn og især til udsatte børn.

Læringsmål